Báo LĐTĐ: Tiếp thu, giải trình nhiều kiến nghị của cử tri huyện Gia Lâm

Chiều 12/11, tại trụ sở UBND huyện Gia Lâm đã diễn ra buổi tiếp xúc giữa đại biểu HĐND thành phố Hà Nội với cử tri huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Trên 100 đại biểu cử tri của 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự hội nghị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/tiep-thu-giai-trinh-nhieu-kien-nghi-cua-cu-tri-huyen-gia-lam-82845.html

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND TP đã báo cáo với cử tri huyện Gia Lâm về nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7 - HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của Thành phố Hà Nội và báo cáo của UBND Thành phố trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XV.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân thay mặt tổ đại biểu HĐND Thành phố tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri

Tiếp đó, các đại biểu cử tri trong huyện đã phát biểu và trao đổi ý kiến với đại biểu HĐND Thành phố liên quan đến các vấn đề như: đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông; công tác cải tạo, trùng tu di tích lịch sử; các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc,v.v…

Thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố, đồng chí Lê Anh Quân đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của huyện. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền của huyện sẽ được tổ đại biểu HĐND Thành phố tập hợp báo cáo HĐND Thành phố để chuyển các ngành chức năng trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

P.Diệp

Tìm kiếm:✨

  • Cử tri, Đại biểu, Kỳ họp, Hội đồng nhân dân, Tiếp xúc, Trả lời, Nhiệm kỳ, Thứ 7, HĐND Thành phố, HĐND Thành, Thứ 6, Năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố, Tiếp đó, Lê Anh Quân, Gia Lâm, Hà Nội, Kinh tế xã hội, Hạ tầng giao thông, Quần thể di tích, Di tích lịch sử, Thẩm quyền