Báo LĐTĐ: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục năm 2018

Vừa qua, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã có báo cáo Tổng kết Công tác công đoàn năm 2018, theo đó, công tác tuyên tuyền, giáo dục trong CNVCLĐ được thực hiện với nhiều kết quả nổi bật.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/lam-tot-cong-tac-tuyen-truyen-giao-duc-nam-2018-82976.html

Theo đồng chí Phạm Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty (TCT) Du lịch Hà Nội, trong năm qua, CĐ đã phối hợp với Văn phòng Đảng ủy TCT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, lần thứ VII BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho hơn 370 lượt cán bộ chủ chốt.

Các cấp CĐ đã tích cực tuyên truyền chào mừng Đại hội CĐ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội XII CĐ Việt Nam tại trụ sở chính các đơn vị trong TCT; tích cực tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI tới toàn thể cán bộ CNVCLĐ TCT bằng nhiều hình thức như gửi văn kiện Nghị quyết đại hội đến từng Công đoàn cơ sở để tuyên truyền qua các buổi họp tổ công đoàn, tuyên truyền qua các bản tin trên trang web, báo điện tử, báo giấy…

“Ngày hội thể thao Hanoitourist năm 2018”. (ảnh: B.T)

Công đoàn tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 20/TW của BCH Trung ương Đảng và Chương trình số 32/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị 22-CT/TƯ của Ban Bí thư về việc “Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”. Các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Đơn vị văn hóa”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp” góp phần nâng cao tác phong công nghiệp, nếp sống văn minh trong công sở và đảm bảo cảnh quan, môi trường phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.

Nhằm phát huy truyền thống của đội ngũ CNVCLĐ TCT Du lịch Hà Nội văn hóa, thanh lịch, các cấp CĐ TCT luôn tích cực tuyên truyền việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong CNVCLĐ TCT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Thủ đô, và đất nước.

Năm 2018, CĐ Tổng công ty đã cùng các CĐ thuộc Cụm thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố tham gia xây dựng ý tưởng, đóng góp để CĐ các khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội đại diện tham gia Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” cấp Thành phố.

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung chính của Bộ luật lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công đoàn tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp trong Tổng công ty theo chủ trương của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội đảm bảo doanh nghiệp ổn định và phát triển, phối hợp tổ chức 03 lớp tập huấn cho gần 500 người lao động Tổng công ty tuyên truyền về cổ phần hóa doanh nghiệp.

Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2018 trong CNVCLĐ Tổng công ty, động viên CNVCLĐ tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế lao động 1/5, 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng các hoạt động nhân tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2018.

Phối hợp tổ chức “Ngày hội thể thao Hanoitourist năm 2018” với sự tham gia của gần 400 vận động viên nhằm chào mừng thành công Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, chào mừng 64 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10, chào mừng 14 năm ngày thành lập TCT Du lịch Hà Nội. Chọn cử đội vận động viên Hội khỏe Cụm thi đua số 15 Thành phố Hà Nội, Cụm VHTT Hồ Gươm và đạt nhiều giải cao.

Bảo Thoa

Tìm kiếm:✨

  • Tuyên truyền, Công đoàn, Ngày hội thể thao, Chào mừng, Đoàn Năm, Lần thứ XVI, Cụm thi, Xây dựng, Nghị quyết, TCT Du lịch Hà Nội, Cán bộ, Hội Khỏe, Đại hội, Chế xuất Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Việt nam, Luật công đoàn, Ngày quốc tế lao động, Đảng khóa, Phong trào thi đua, Đấu tranh giai cấp, Cán bộ công đoàn, Liên đoàn lao động, Tổng kết công tác, Xây dựng đảng, Tác phong, Bộ luật