Báo LĐTĐ: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo 10 tháng đầu năm của UBND huyện Mỹ Đức, huyện đã đảm bảo công tác quy hoạch, xây dựng nông thôn mới (NTM) góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/day-manh-xay-dung-nong-thon-moi-82965.html

Về công tác quy hoạch, UBND huyện Mỹ Đức phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai khoanh vùng ranh giới, thi tuyển quốc tế đối với đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Đại Nghĩa theo Quyết định số 4776/QĐ-UBND, ngày 10/9/2018 của UBND Thành phố...

Huyện chỉ đạo 10 xã và các đơn vị tư vấn quy hoạch, đơn vị tư vấn đo đạc triển khai kế hoạch lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chi tiết khu trung tâm và điểm dân cư nông thôn các xã trên địa bàn huyện. Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng huyện đã thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM; nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn 2 xã: An Mỹ và Xuy Xá.

Hội viên Hội Phụ nữ xã Phùng Xá xây dựng những đoạn đường nở hoa (Ảnh: Cổng TTĐT Mỹ Đức)

Về công tác xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm, UBND huyện đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chương trình “phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân”giai đoạn 2016-2020. Tập trung chỉ đạo đảm bảo tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở xã An Mỹ, Xuy Xá phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018.

Rà soát tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới các xã làm cơ sở đề nghị phấn đấu đạt chuẩn năm 2019, 2020; báo cáo công tác đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đến nay có 9/21 xã đạt 19/19 tiêu chí về NTM (tăng 4 xã so với năm 2015); 10/21 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí; 2/21 xã đạt từ 12 – 14 tiêu chí…

T.Tr

Tìm kiếm:✨

  • NÔNG THÔN MỚI, Xây dựng, Nông thôn, Nhân dân, Phấn đấu, Xây dựng nông thôn mới, Nông nghiệp, Triển khai, Quy hoạch, Đến nay, UBND Huyện, Theo Báo, Thôn 2, UBND huyện Mỹ Đức, Trong Năm, Tỷ lệ 1/500, Thiết kế đô thị, Đồ án, Hội phụ nữ, Hội viên, Tiến độ