Báo Dân Sinh: Du lịch Hà Nội tạo việc làm cho hơn 90 nghìn lao động

Ngành du lịch Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 sẽ đón 30 triệu lượt khách, trong đó có 5,7 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 120.000 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt 60 – 65%...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/du-lich-ha-noi--tao-viec-lam-cho-hon-90-nghin-lao-dong-d85260.html

ảnh minh họa

Năm 2017, tổng thu từ khách du lịch của Hà Nội đạt 70.958 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp của hoạt động du lịch vào GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn) Hà Nội là 3,24% và đóng góp gián tiếp (lan tỏa) là 4,83%. Tổng đóng góp của hoạt động du lịch vào GRDP là 8,07%.

Các con số này đã chứng minh vai trò của hoạt động du lịch trong việc phát triển kinh tế của Hà Nội. Phát triển du lịch còn kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế khác của thủ đô như việc làm, xuất khẩu tại chỗ, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, kinh tế hộ gia đình…

Về việc làm, trong năm 2017, du lịch Hà Nội có khoảng 90.500 lao động trực tiếp; trong đó cơ sở lưu trú có 60.000 lao động; các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có 13.000 lao động ( trong đó có 5.900 hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch); doanh nghiệp vận chuyển du lịch có 3.000 lao động. Bên cạnh đó còn khoảng 200.000 lao động gián tiếp tham gia các hoạt động có liên quan đến hoạt động du lịch.

Về xuất khẩu tại chỗ, theo số liệu khách quốc tế đến Hà Nội những năm gần đây tăng trưởng rất khả quan, tốc độ tăng trung bình đạt khoảng 23%/năm. Năm 2017, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 4, 95 triệu khách, chiếm 38,3% cả nước. Cũng theo thống kế, hiện tại mức chi tiêu bình quân với khách quốc tế có lưu trú là 2.215.840 VNĐ/ ngày và 1.865.030 VNĐ/ngày đối với đối tượng khách quốc tế đi trong ngày (thời gian lưu trú bình quân 3,64 ngày).

Ngành du lịch Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 sẽ đón 30 triệu lượt khách, trong đó có 5,7 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 120.000 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt 60 – 65%...

PV (T.h)

Tìm kiếm:✨

  • Khách quốc tế, Năm 2017, Du lịch, Xuất khẩu tại chỗ, Tổng thu, Lao động, Của Hà Nội, Tạo việc làm, Du khách, Hà Nội những, Đến Hà Nội, Kinh tế hộ gia đình, Tăng trưởng, Bên cạnh đó, Hà Nội, Hướng dẫn viên, Công ty du lịch, Chi tiêu, Công suất