Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

Báo Đầu Tư: Thị trường chứng khoán phái sinh có thêm thành viên mới

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết vừa chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh thêm cho 1 công ty chứng khoán.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Chứng khoán, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/thi-truong-chung-khoan-phai-sinh-co-them-thanh-vien-moi-d90911.html

Hiện đã có 12 công ty chứng khoán là thành viên thị trường phái sinh

Thành viên mới được cấp phép là Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), MAS. Theo đó, MAS đã trở thành thành viên giao dịch phái sinh thứ 12 của HNX.

MAS có vốn điều lệ 4.300 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại TP Hồ Chí Minh. MAS thành lập năm 2007, ban đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Tháng 12/2015, công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH một thành viên và là một trong những công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

MAS được phép thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Theo quy định của HNX, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh phải đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký.

Các công ty chứng khoán phải có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của công ty chứng khoán.

Danh sách 12 công ty chứng khoán thành viên thị trường chứng khoán phái sinh
1. CTCP chứng khoán ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
2. CTCP chứng khoán Sài gòn
3. CTCK chứng khoán MB
4. Công ty TNHH Chứng khoán ACB
5. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
6. CTCP chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
7. CTCP chứng khoán VNDirect
8. CTCP chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
9. CTCP Chứng khoán Rồng Việt
10. CTCK chứng khoán KIS Việt Nam
11. CTCP chứng khoán Bản Việt
12. Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Chí Tín

Tìm kiếm:✨

  • Chứng khoán, Công ty chứng khoán, Thị trường chứng khoán, Giao dịch, Vốn điều lệ, Giao dịch chứng khoán, Hastc, Chấp thuận, Sài Gòn 3, Về Hồ sơ, CTCP Chứng khoán Rồng Việt, KIS Việt Nam, Thành Thành, Tại TP Hồ Chí Minh, Việt nam, Thành phố hồ chí minh, Môi giới chứng khoán, Loại hình doanh nghiệp, Đầu tư chứng khoán