Báo Đầu Tư: Đã huy động thành công 130.756 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

Kho bạc Nhà nước huy động 130.756 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) kể từ đầu năm 2018 đến nay.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/da-huy-dong-thanh-cong-130756-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-qua-dau-thau-d91079.html

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 14/11, HNX đã tổ chức thành công phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu Chính phủ gọi thầu tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Với trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,03%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (7/11). Tại phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, chỉ có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất 5,03%/năm.

Với trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,3%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất 5,3%/năm.

Với trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn 5 năm và 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 2.000 tỷ đồng.

Như vậy, tính từ đầu năm 2018 đến nay, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 130.756 tỷ đồng thông qua đấu thầu.

Anh Ngọc

Tìm kiếm:✨

  • Kỳ hạn, Lãi suất, Gọi thầu, Phát hành, Kho bạc nhà nước, Trái phiếu chính phủ, Hastc, Trước đó, Đến nay, Nhà thầu phụ, CÔNG PHIÊN, Internet, Anh Ngọc, Lợi suất, Trái phiếu doanh nghiệp, Chính phủ, Lãi suất tiết kiệm, Ngân hàng cho vay