Báo Đấu Thầu: Sắp diễn ra Hội nghị quốc tế các công ty quản lý tài sản công châu Á

Ngày 14 – 15/11/2018, tại Hà Nội, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ phối hợp Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị thường niên và Hội nghị quốc tế các Công ty quản lý tài sản công quốc tế (IPAF) lần thứ 4 với chủ đề 'Củng cố an ninh tài chính châu Á và giải pháp thực hiện'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/tai-chinh/sap-dien-ra-hoi-nghi-quoc-te-cac-cong-ty-quan-ly-tai-san-cong-chau-a-84614.html

Ảnh: Internet

Hội nghị được tổ chức với mục đích tăng cường năng lực và thúc đẩy chia sẻ tri thức giữa các thành viên Diễn đàn IPAF, các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia. Đồng thời đóng góp cho sự ổn định của kinh tế từng quốc gia và khu vực châu Á thông qua thúc đẩy hợp tác và chia sẻ tri thức, kinh nghiệm chuyên môn giữa các Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC) công. Thông qua hoạt động hợp tác giữa các thành viên, IPAF sẽ củng cố cơ chế ứng phó với khủng hoảng để thúc đẩy khả năng phục hồi của nền kinh tế khu vực.

Tại Hội nghị này, các diễn giả, chuyên gia quốc tế, chuyên gia trong nước, đại diện các thành viên IPAF sẽ tập trung bàn thảo một số nội dung ở 4 phiên thảo luận: Tình hình kinh tế - tài chính châu Á; An ninh tài chính châu Á, tình hình và cơ chế xử lý nợ xấu; Thị trường xử lý nợ châu Á: cơ hội và thách thức; Nhân tố ảnh hưởng và xu hướng thị trường xử lý nợ châu Á.

Xuân Yến

Tìm kiếm:✨

  • Xử lý nợ, Nợ xấu, Xử lý, Phối hợp, Diễn đàn IPAF, Ngân hàng phát triển châu á, Châu á, Hợp tác, Lần thứ 4, Hội nghị quốc tế, An ninh, Xu hướng thị trường, Công ty Quản lý, Xuân Yến, Phiên Thảo, Internet, Việt nam, Hà Nội, Dòng tiền, Quan điểm kỹ thuật, Công ty chứng khoán