Báo Đấu Thầu: Mở gói thầu sửa chữa, nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh

Bên mời thầu - Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa tiến hành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) Gói xây lắp 1 (từ Km0+00-Km1+240) thuộc Dự án Sữa chữa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/dau-thau/mo-goi-thau-sua-chua-nang-cap-duong-dang-thuc-vinh-84740.html

Thời gian thực hiện Dự án Sữa chữa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh) là 450 ngày. Ảnh: Đỗ Loan

Gói thầu này sử dụng ngân sách Thành phố và được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ 9 giờ 00 ngày 24/10/2018 đến 9 giờ 00 ngày 14/11/2018.

Đây là gói thầu xây lắp có giá trị lớn, bảo đảm dự thầu lên tới 2,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 450 ngày.

Theo biên bản đóng thầu, có 6 nhà thầu mua HSMT, bao gồm: Công ty CP Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Phúc Tiến (Công ty Tân Phúc Tiến); Công ty CP Xây dựng số 8 Hà Nội; Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO); Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát (Công ty Thịnh Phát) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông T&T (Công ty T&T).

Đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu nộp HSDT đúng quy định, gồm: Công ty Thịnh Phát, Công ty T&T và Liên danh Công ty Tân Phúc Tiến - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thi công xây dựng cầu đường Hồng An (Công ty Hồng An).

Biên bản mở thầu cho thấy, cả 3 nhà thầu đều nộp HSDT còn nguyên niêm phong và không có văn bản đề nghị rút HSDT. Công ty Thịnh Phát và Liên danh Công ty Tân Phúc Tiến - Công ty Hồng An đều có thời gian hiệu lực của HSDT là 90 ngày kể từ ngày 14/11/2018. Riêng HSDT của Công ty T&T có thời gian hiệu lực là 120 ngày.

Về giá trị của bảo đảm dự thầu, cả 3 nhà thầu đều cung cấp thư bảo lãnh của ngân hàng với giá trị 2.600 triệu đồng. Cả hai nhà thầu Thịnh Phát và T&T đều có thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 120 ngày. Riêng bảo đảm dự thầu mà Liên danh Công ty Tân Phúc Tiến - Công ty Hồng An cung cấp có hiệu lực trong 125 ngày kể từ ngày 14/11/2018.

Đối với thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu, Công ty Thịnh Phát và Liên danh Công ty Tân Phúc Tiến - Công ty Hồng An đều có thời gian là 450 ngày. Riêng Công ty T&T là 410 ngày.

Sau khi công bố những thông tin cơ bản của HSĐXKT, Bên mời thầu, đơn vị tư vấn đã tiến hành niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính của 3 nhà thầu.

Văn Huyền

Tìm kiếm:✨

  • Mở thầu, Gói thầu, Nhà thầu, Bảo đảm, Thi công xây dựng, Hồ sơ mời thầu, Văn Huyền, Xây dựng, Thịnh Phát, T&T Hà Nội, Đơn vị tư vấn, Số 3, Công ty T&T, Đường tỉnh lộ 9, Lắp 1, Hồ sơ dự thầu, Đường tỉnh lộ, Giao thông đô thị, Cơ khí, Sở giao thông vận tải, Tư vấn giám sát, Giao thông vận tải