Báo ANTĐ: Long Biên (Hà Nội): Lãnh đạo quận, phường sử dụng tốt máy tính bảng trong quản lý, điều hành

Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương cho biết, nhằm hiện đại hóa hoạt động trong các cơ quan hành chính, lãnh đạo các cấp của quận Long Biên được trang bị máy tính bảng để sử dụng trong công tác quản lý, điều hành.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/long-bien-ha-noi-lanh-dao-quan-phuong-su-dung-tot-may-tinh-bang-trong-quan-ly-dieu-hanh/789854.antd

Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương thông tin tại hội nghị

Chiều 13-11, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện quận Long Biên đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, công tác quản lý trật tự xây dựng, cải cách hành chính 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương, đến hết tháng 10 – 2018, quận Long Biên đã hoàn thành 10/11 chỉ tiêu thành phố giao, 14/15 chỉ tiêu HĐND quận giao, trong đó có 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, 10 tháng đầu năm 2018, quận đã cấp 341/350 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 97,43% kế hoạch, ước thực hiện cả năm 600 giấy chứng nhận.

Quận đã hoàn thành rà soát 608 điểm đất công với diện tích 438,55 ha do UBND các phường quản lý. Cũng trong 10 tháng đầu năm, quận đã rà soát, tổng hợp hồ sơ đối với 171 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và đề xuất UBND TP xem xét đối với 41 dự án chậm triển khai...

Đề cập đến kết quả trong công tác cải cách hành chính, bà Đinh Thị Thu Hương cho hay, quận đã rà soát, xây dựng quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; đảm bảo rõ thời gian các bước thực hiện, cập nhật trên hệ thống phần mềm “một cửa” gắn trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được triển khai thực hiện với 13 thủ tục hành chính cấp quận và 13 thủ tục hành chính cấp phường. Hết tháng 10-2018, cấp quận đã tiếp nhận và chuyển xử lý 13.199 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 6.723 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, cấp phường xử lý 59.064 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Để hiện đại hóa hành chính, lãnh đạo các cấp thuộc quận Long Biên được trang bị và khai thác hiệu quả máy tính bảng trong quản lý điều hành. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ quận đến cơ sở được trang bị máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin khác phục vụ công việc. Đặc biệt, lãnh đạo các cấp của quận đã được trang bị và khai thác hiệu quả máy tính bảng trong công tác quản lý, điều hành.

Hiện nay, nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin, quận Long Biên hạn chế sử dụng văn bản giấy, tài liệu phục vụ các cuộc họp đều được cung cấp bằng file điện tử, góp phần tiết kiệm chi tiêu thường xuyên. Công tác đánh giá cán bộ hằng tháng cũng được thực hiện hiệu quả thông qua các thiết bị điện tử.

Thời gian tới, quận sẽ tập trung nâng cao yêu cầu và triển khai 2 mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thân thiện, gần dân” và “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND các quận và UBND phường” - bà Đinh Thị Thu Hương cho biết thêm.

An Nhiên

Tìm kiếm:✨

  • Thủ tục hành chính, Giải quyết, Một cửa, Tiếp nhận, Cải cách hành chính, Hồ sơ, Đất đai, Online, Long Biên, Tại Hội nghị, UBND Quận, Đinh Thị Thu Hương, Cho biết, Thuận lợi nhất, HĐND quận, UBND các quận, Gần dân, Hà Nội, Trật tự đô thị, Cơ quan hành chính, Kinh tế xã hội, Đơn thư, Viên chức