Báo Đảng Cộng Sản VN: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/doi-ngoai/tiep-tuc-doi-moi-va-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-doi-ngoai-nhan-dan-505063.html

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950 – 17/11/2018) diễn ra sáng 15/11, tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: KL)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong cho biết, ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam. Hai ngày sau, ngày 19/11/1950, Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) được tổ chức trọng thể tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đại hội đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chiến sĩ hòa bình số 1 của Việt Nam, bầu đồng chí Tôn Đức Thắng là Chủ tịch danh dự Ủy ban, bầu ban lãnh đạo của Ủy ban để từ đó Ủy ban chủ động tham gia vào phong trào đấu tranh vì hòa bình của nhân dân thế giới, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2004, Nhà nước đã công nhận nơi diễn ra Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam là Di tích Lịch sử Cách mạng. Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bức thư lịch sử cho Đại hội thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam (ngày 17/11/1950) trở thành Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hữu nghị đã có bước phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Công tác phi chính phủ nước ngoài do Liên hiệp làm đầu mối thường trực đã được chú trọng đẩy mạnh trong những năm qua và có bước phát triển đáng kể cả về lượng lẫn về chất. Trong 10 năm qua, tính đến tháng 6/2018, có 336 tổ chức mới đã vào Việt Nam, nâng tổng số các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan hệ với Việt Nam lên 1.124 tổ chức và tổng giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài được giải ngân đạt hơn 3 tỷ USD.

Nêu bật một số nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển các mô hình hoạt động hiệu quả đã có đối với mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; đẩy mạnh quan hệ nhân dân với các nước láng giềng theo hướng hình thành các khuôn khổ hợp tác ổn định, thiết thực, đi vào chiều sâu.

Đồng thời, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động thiết lập và mở rộng quan hệ đối tác, tăng cường các hoạt động thúc đẩy quan hệ hiểu biết lẫn nhau, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân các nước thành viên ASEAN; mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác và tích cực triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục với các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và các nước châu Âu; giao lưu, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với các tổ chức bạn bè truyền thống, với các tổ chức cánh tả, tiến bộ trên thế giới; mở rộng quan hệ với các tổ chức nhân dân các nước Á – Phi – Mỹ La tinh..., thông qua đó tăng cường vận động bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong, để nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần thực hiện tốt chức năng là cơ quan đầu mối về quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, cơ quan thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; nâng cao năng lực cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đầu mối, đối tác Việt Nam về công tác phi chính phủ nước ngoài...

Cán bộ, nhân viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: KL)

Cùng với đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng trong nước, tranh thủ các phương tiện truyền thông đại chúng ngoài nước để triển khai công tác thông tin đối ngoại; tăng cường lồng ghép thông tin đối ngoại trong các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, công tác phát triển tổ chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa sự nghiệp đối ngoại nhân dân cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 2/12/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam./.

Khánh Lan

Tìm kiếm:✨

  • Đối ngoại, Tin Đối ngoại, Công tác, Ngoại giao, Cán bộ, Quan hệ, Nhân dân, Hợp tác, Chính phủ nước ngoài, Các Bộ, Năm qua, Dưới sự, Việt nam, Hà Nội, Phi Chính phủ nước ngoài, HÒA BÌNH THẾ GIỚI, Liên hiệp Các, Hội Thành, Hồ Chí Minh, Sĩ Hòa, Phong trào cách mạng, Lịch sử cách mạng, Đảng xã hội, Chiến khu, Tổ chức phi chính phủ, Mỹ la tinh