Báo Đảng Cộng Sản VN: Huy động được 2.000 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

Ngày 14/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 2.000 tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/kinh-te/huy-dong-duoc-2-000-ty-dong-thong-qua-dau-thau-trai-phieu-chinh-phu-504953.html

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,03%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/11/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất 5,03%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/11/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất 5,30%/năm.

Trái phiếu các kỳ hạn 5 năm và 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 130.756 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX./.

M.P

Tìm kiếm:✨

  • Kỳ hạn, Lãi suất, Phát hành, Gọi thầu, Trái phiếu, Kho bạc nhà nước, Trái phiếu chính phủ, Hastc, Trước đó, Nhà thầu phụ, Lợi suất, Trái phiếu doanh nghiệp, Thành viên lưu ký, Chính phủ