Xử phạt Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí (PVE) 85 triệu đồng vì nguyên nhân gì?

Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP đã không công bố thông tin và công bố thông tin không đúng hạn các Thông báo, Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị công ty. Ngày 8/3, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 63/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí – CTCP (PVE) vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Theo đó, PVE đã không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý I/2022, BCTC bán niên soát xét riêng và hợp nhất năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC quý 4 năm 2022). Công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Quyết định số 78/2022/QĐST-KDTM ngày 25/10/2022 của TAND huyện Nhà Bè về việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021, BCTC riêng và hợp nhất quý II, quý III năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021-2022, Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021-2022. Với các vi phạm trên, PVE bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Trước đó, tháng 4/2022, PVE cũng từng bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng do công ty không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: PVE không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: BCTC quý IV/2019, BCTC năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, BCTC Quý 1,2,3,4 năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020, BCTC bán niên năm 2020 đã được soát xét, BCTC năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, BCTC quý I/2021; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN tài liệu: BCTC quý III/2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tài liệu Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.. Được biết, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí tiền thân là ông ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Dầu khí. Trụ sở Công ty tại tầng 10, tòa nhà PVGAS, 673 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM. Cổ phiếu PVE đang bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 45 ngày và không có biện pháp khắc phục. Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 17/3, cổ phiếu PVE giảm 300 đồng về 3.100 đồng/cổ phiếu. Vân Anh (T/h)Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xu-phat-tong-cong-ty-tu-van-thiet-ke-dau-khi-pve-85-trieu-dong-vi-nguyen-nhan-gi-a569110.html